Νεα υπηρεσία από τη Δ.Ε.Υ.Α.Τ.

Καταχωρήστε το email σας για να σας στέλνουμε ειδοποίηση σε κάθε διακοπή νερού

Ίδρυση-Νομικό Πλαίσιο Λειτουργίας

Η Δ.Ε.Υ.Α. ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, με κοινωφελή – μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, που σκοπό έχει:
•την παραγωγή και διανομή στους καταναλωτές του προϊόντος που καλείται «νερό ανθρώπινης κατανάλωσης»
•τη συλλογή των λυμάτων από τους εγκεκριμένους καταναλωτές του οικείου Δήμου και την παραγωγή του προϊόντος που καλείται «επεξεργασμένα αστικά λύματα, κατάλληλα για ασφαλή διάθεση στο περιβάλλον»
•τη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση και λειτουργία των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, ακαθάρτων και ομβρίων, καθώς και μονάδων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων της περιοχής, όπως ορίζει ο Νόμος 🔗1069/1980 .

18952

Παροχές ύδρευσης

110

Γεωτρήσεις & Αντλιοστάσια

80

Επιλυμένες βλάβες / Μήνα

📬ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 2, ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ Τ.Κ.24500

📞2761062130
📠2761062131

📧info@deyatrif.gr

ΥΔΡΕΥΣΗ

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τριφυλίας υδροδοτεί τον δήμο Τριφυλίας και εκτελεί έργα συντήρησης, επέκτασης και βελτίωσης του δικτύου ύδρευσης.
Δικαιολογητικά, διαδικασία σύνδεσης και πληροφορίες.

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

Η ΔΕΥΑΤ εκτελεί έργα συντήρησης, επέκτασης και βελτίωσης του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων & ομβρίων και για την αναβάθμιση της λειτουργίας των Μονάδων Βιολογικού Καθαρισμού. Δικαιολογητικά, διαδικασία σύνδεσης και πληροφορίες.

ΔΗΛΩΣΗ ΒΛΑΒΗΣ

Εύκολη και γρήγορη αναφορά βλάβης, στο δίκτυο ύδρευσης ή αποχέτευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Τριφυλίας. Σε περίπτωση που εντοπίσετε κάποια βλάβη, παρακαλούμε ενημερώστε μας τηλεφωνικά, με email ή μέσω της φόρμας αναφοράς. Το συνεργείο μας θα επέμβει άμεσα.

Ανακοινώσεις

Διακηρύξεις, Προσλήψεις, Διακοπές νερού, Βλάβες κ.λπ.

Κλειστό Ταμείο
Αποφυγή κατανάλωσης νερού στους Μύλους
Σύσταση για εξοικονόμηση νερού στην Ελαία
Σύσταση για εξοικονόμηση νερού στη Βανάδα
Σύσταση για εξοικονόμηση νερού στο Σιδηρόκαστρο
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ