ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Κυπαρισσία 29 / 04 / 2024


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Τριφυλίας (Δ.Ε.Υ.Α.Τ.) υπενθυμίζει στους καταναλωτές που ωφελούνται από το Κοινωνικό Τιμολόγιο ότι είναι απαραίτητη η άμεση υποβολή δικαιολογητικών για την επιβεβαίωση της συνέχισης της ένταξης τους στο πρόγραμμα.
Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι δεν προχωρήσουν στην υποβολή των σχετικών εγγράφων εγκαίρως, θα διαγραφούν αυτόματα από το σύστημα. 

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ : 

  • ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 
  • ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 
  • ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ 
  • ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΙΣΗ Ή ΆΝΩ ΤΟΥ 67%

Λεπτομέρειες: https://www.deyatrif.gr/koinoniko-timologio 

 

• ΣΗΜ.:
Οι αιτήσεις πρέπει να γίνονται μέσα στον πρώτο μήνα κάθε έτους.
Ενημερωθείτε από τη Δ.Ε.Υ.Α.Τ. για τα κριτήρια ένταξης στο Κοινωνικό Τιμολόγιο.