Ανακοινώσεις

Διακηρύξεις, Προσλήψεις, Διακοπές νερού, Βλάβες κ.λπ.

Διακοπή νερού στο Ροντάκι Κυπαρισσίας
Διακοπή νερού στο ανατολικό τμήμα της Κάτω πόλης Κυπαρισσίας
Διακοπή νερού στο ανατολικό τμήμα της Κάτω πόλης Κυπαρισσίας
Υδροδότηση Γαργαλιάνων
Διακοπή νερού στους Γαργαλιανους
Διακοπή νερού στην Κάτω πόλη Κυπαρισσίας
Διακοπή Νερού στους Γαργαλιάνους
Εξοικονόμηση νερού
Διακοπή νερού στην Κυπαρισσία
Διακοπή Νερού στους Γαργαλιάνους
Διακοπή νερού στους Γαργαλιανους
Προγραμματισμένη διακοπή νερού στο Κοπανάκι